nr konta Rady Rodziców
Dodane przez Gminne Przedszkole dnia Październik 26 2015 00:00:00
Wpłaty na rzecz rady rodziców uiszczamy na konto RADA RODZICÓW PRZY GMINNYM PRZEDSZKOLU W RADZIEJOWICACH, 96-325 RADZIEJOWICE, UL. KUBICKIEGO 6;

08 9302 1014 3900 1948 2000 0010.

RADA RODZICÓW